Náročnosť

V tejto sekcii uvádzame prehľadné tabuľky lezeckých a feratových stupní pre Vás.

Tabuľka obtiažnosti TatraClimb

ľahká aktivita vyžadujúca len minimálne fyzické a technické schopnosti. Vhodné aj pre deti a staršie osoby.

stredne obtiažna aktivita vyžadujúca už vyššiu fyzickú kondiciu a pohybové schopnosti. Predpokladá sa pomerne vysoké zaťaženie trvajúce aj viac hodín a prekonávanie technicky náročných pasáži v teréne

extrémne obtiažna aktivita pri ktorej je nutne potrebná vysoká fyzická a psychická zdatnosť. Prekonávajú sa dlhé pasáže vysokých obtiaží, často aj po dobu niekoľkých dní.

Klasifikácia Ľadov

Objektívna náročnosť I - VII

 I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.

II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.

III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.

 IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.

V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.

VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.

VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.

2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.

3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.

 4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.

 5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.

6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.

7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.

8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

 Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu

 • Stupnica obtiažností zaistených ciest (Via Ferrata)

 • A
   - zaistené, jednoznačne vedené turistické cesty a veľmi ľahké zaistené cesty - ferraty. Miestami vedené strmým skalným terénom, buď po prirodzených skalných pásoch alebo po umelých pomôckach (umelé stupy, lávky). Umelé istenie v podobe oceľových lán, reťazí alebo zábradlí slúži prevažne len pre zvýšenie pocitu istoty v exponovanom teréne, z technického hľadiska však nie je nutné. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa náročnosti I. UIAA
 • B - Mierne strmý skalný terén. Umelé zaistenie sa tu nachádza v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a rebríkov, slúži hlavne k postupu vpred. Niektoré úseky sú už namáhavé a vyžadujú silu. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa náročnosti maximálne II. UIAA.
 • C - Strmý skalný terén. Umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, rebríky) je opatrená prevažná časť z celkovej dĺžky cesty. Niektoré pomôcky môžu byť horšie dostupné pre nižšie postavy. Časté sú tu zvislé steny s natiahnutým oceľovým lanom pre zaistenie. Zaistené úseky už vyžadujú určitú silu v pažiach a pri dlhšej trase sú unavujúce a veľmi namáhavé. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén najviac III. stupňa náročnosti UIAA.
 • D - Veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé alebo previsnuté úseky. Umelé istenie je realizované najčastejšie len pomocou oceľových lán a príležitostne umiestnenými stupmi (kramle, kolíky). Na niektorých úsekoch sú veľmi exponované. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén IV. stupňa náročnosti UIAA. Predpokladá sa, že lezec ktorý na zaistenú cestu nastupuje je trénovaný a vo výbornej kondícii. Je vhodné použiť špeciálnu obuv s podrážkou podobnú lezeckým topánkam. Cestou možno prechádzať úsekmi s náročnosťou I - II. UIAA, ktoré nie sú vôbec zaistené a je nutné ich s istotou prekonať. Odporúča sa iba dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Neskúsení by mali byť istení skúseným vysokohorským vodcom alebo inštruktorom.
 • E - Miestami extrémne exponované cesty via ferrata, vedené v kolmom skalnom teréne s minimom prirodzených stupov. Umelé zaistenie je realizované väčšinou len pomocou oceľových lán a len veľmi málo umelými stupmi (kramle a kolíky). Najťažšie miesta vyžadujú použitie horolezeckej techniky alebo veľkej sily v pažiach. Bez umelého istenia by sa jednalo o ťažký horolezecký terén – miestami V – VI. stupňa náročnosti UIAA. Tieto zaistené cesty už majú vyslovene športový charakter. Púšťať sa na ne môžu len veľmi skúsení vysokohorskí turisti a horolezci. Určené sú hlavne pre špecialistov a zanietencov. Kľúčové miesta sú nebezpečné a vyžadujú koncentráciu. Bežne sa vyskytuje lezenie náročnosti II. UIAA bez istenia. Neskúsení musia byť jednoznačne istení skúseným vodcom alebo inštruktorom. Tieto ferraty nemajú za úlohu lezcovi cestu uľahčiť, ale naopak vyhľadávajú komplikované miesta.


 • Klasifikačná stupnica UIAA

  I.

  Ľahké:
  Najjednoduchšia forma skalného lezenia, nie však už ľahký chodecký terén. K zabezpečeniu rovnováhy je treba pomôcť rukou. Začiatočníci musia byť istení lanom.

  II.

  Mierne ťažké:
  Tu začína skutočné lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch bodov.

  III.

  Stredne ťažké:
  Na exponovaných miestach sa doporučuje medziistenie. Kolmé miesta alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú fyzickú silu. Trénovaní a skúsení lezci môžu prekonávať úseky tohoto druhu stupňa obťažnosti ešte bez použitia lana.

  IV.

  Ťažké:
  na tomto stupni začína opravdivé lezenie. Dostatočné lezecké skúsenosti sú nutné. Lezecké úseky väčšinou vyžadujú viac istenia. Istenie lanom je už obvyklé i u skúsených a trénovaných lezcov.

  V.

  Veľmi ťažké:
  zvyšuje sa počet medziistení, lezenie kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu, techniku a skúsenosti.

  VI.

  Neobyčajne ťažké:
  lezenie vyžaduje nadpriemerné schopnosti a výbornú trénovanosť. Veľká expozícia sa často spojuje s malými možnosťami zaistenia.

  VII.

  Mimoriadne ťažké:
  možno zvládnuť len so zvýšenou trénovanosťou a s pomocou špeciálnej výstroje. I výborní lezci potrebujú špeciálnu prípravu pre určitý druh skaly, aby úseky tohoto stupňa preliezli spoľahlivo bez pádu. Dokonalá technika istenia je nevyhnutná.

  VIII–IX.

  Stupňovanie predchádzajúcich obťažností:
  veľmi vysoké nároky na špeciálnu prípravu i na výstroj, výstupy a úseky krajných stupňov možno často zvládnuť až po predchádzajúcich nácvikoch a získaní pohybových návykov. Vyhradené pre vrcholových lezcov.

  X–XI.

  Súčasná hranica lezeckých možností vo voľnom lezení:
  predchádzajúce nacvičovanie je nevyhnutné, ani najlepší špičkoví lezci nie sú schopní úseky tohoto stupňa opakovať často, k prekonaniu sú nutné ideálne podmienky (vonkajšie i psychické) i dokonalé sústredenie na výkon. Zatiaľ sa tento stupeň prekonáva len s horným istením alebo s dopredu osadenými istiacimi bodmi.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti